Servis motocyklů BMW

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o. je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.

Údaje o společnosti STRATOS AUTO, spol. s r.o.

Tyto webové stránky jsou vytvořeny a provozovány společností STRATOS AUTO, spol. s r.o. ve spolupráci s BMW Česká republika. Společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o., IČO: 62028367, se sídlem Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989 (dále jen jako „Provozovatel“), je zastoupena jednatelem panem Martinem Strakošem, který společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně.

Kontakt:
info@bmwhk.cz
info@bmwprosek.cz

Ochrana osobních údajů

Provozovatel garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.bmwhk.cz, www.bmwprosek.cz nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí, a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: info@bmwhk.cz nebo info@bmwprosek.cz

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobují Vašemu počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies našich webových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní údaje. Použití cookies můžete nastavením svého prohlížeče deaktivovat. Abychom Vám mohli poskytnout naši nabídku individuálně, musíme v některých situacích použít cookies. Anonymní vyhodnocení cookies může být využito pro statistiku.

Autorská práva

Provozovateli (případně jiné společnosti ze skupiny BMW Group) náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu Provozovatele je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW AG, případně jiných obchodních společností patřících do skupiny BMW Group. To platí hlavně, nikoli však výlučně, pro značky, názvy modelů, loga a emblémy.

 

Odpovědnost

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a Provozovatel vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Technické údaje, vlastnosti a vybavení popisovaných vozidel jsou pouze orientační a Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací. Pro aktuální a přesné informace o jednotlivých produktech a funkcích včetně jejich dostupnosti se můžete na Provozovatele obracet písemně na: info@bmwhk.cz a info@bmwprosek.cz

Mimosoudní řešení sporů

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Naše e-mailová adresa je: info@bmwhk.cz a info@bmwprosek.cz.

 

Za obsah zodpovídá Provozovatel:

 

STRATOS AUTO spol. s r.o.
Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62028367

 

Kontaktní formulář:

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat společností STRATOS AUTO, spol. s r.o. dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán písemnou formou na adresách Za Klíčovem 1, 190 00 Praha nebo Březhradská 195, 503 32 Hradec Králové – Březhrad anebo e-maily na adrese info@bmwprosek.cz nebo info@bmwhk.cz.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram