Servis motocyklů BMW

ochrana osobních údajů

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je STRATOS AUTO, spol. s r.o., se sídlem Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 50003 (dále jen "Prodejce").

Prodejce je nezávislým podnikatelským subjektem a není součástí skupiny BMW, ale při své činnosti využívá značku BMW na základě licence k prodeji a servisu vozidel BMW. Pokud jde o zpracování osobních údajů těmito společnostmi skupiny BMW, pročtěte si Zásady ochrany osobních údajů BMW Czech Republic s.r.o. (dále jen "BMW Česká republika") nebo BMW Group Financial Services (dále jen "BMW FS").

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Prodejce jsou uvedeny níže:

STRATOS AUTO, spol. s r.o.

Březhradská 195, 503 32 Hradec Králové - Březhrad,
nebo
Za Klíčovem 978/1, 19000 Praha - Vysočany

Telefon: +420 241 090 111, +420 495 709 111

Email:

info@bmwprosek.cz,

info@bmwhk.cz

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Prodejce zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné při následujících příležitostech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo (např. prostřednictvím webových stránek Prodejce) s žádostí o informace o produktech a službách BMW.
 • Pokud koupíte produkt nebo službu přímo od nás.
 • Pokud reagujete na naše přímé marketingové kampaně, např. vyplníte odpovědní kartu nebo zadáte údaje online na našich webových stránkách.
 • Pokud jsou nám vaše osobní údaje předány společnostmi skupiny BMW nebo dalšími třetími osobami.
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají povoleným způsobem další obchodní partneři.
 • Jestliže jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od komerčních zprostředkovatelů adres).

Pokud nám poskytnete údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší než 13 let, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pomozte nám prosím vést aktuální údaje - sdělte nám, pokud se změní aše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat

Můžeme o vás shromažďovat následující typy údajů:

 • Kontaktní údaje
  - jméno, funkce, iniciály, adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa, faxové číslo
 • Osobní informace
  - datum narození, rodinný stav, rodinní příslušníci, typ řidičského oprávnění, povolání, zkušební jízda, zájmy, oblíbený způsob platby, preferovaný způsob kontaktování, VIN, název společnosti
 • Zájmy
  - informace o vašich zájmech, včetně typu vozidel, o která máte zájem
 • Používání webu - sdělení
  - jak používáte náš web a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií (podrobnosti najdete v našich Zásadách pro používání souborů cookies)
 • Informace o prodeji a servisu
  - informace týkající se nákupů, včetně ID zákazníka, číslo smlouvy a informace o tom, že využíváte možnosti financování od BMW FS, podporu a služby, včetně reklamací a nároků
 • Informace o historii zákazníka
  - míra spokojenosti zákazníka (a další informace ze samoobslužné platformy), poskytnuté nabídky, data o koupi vozidla (včetně modelu), konfigurace, datum koupě, datum registrace, registrační značka, datum objednávky, datum dodání, vlastník vozidla, ceník, záruční informace, zbytková hodnota, volitelné informace v rámci pojištění (např. vozidla v domácnosti, používání služeb mobility), údaje o koupi náhradních dílů, doplňků a lifestylových produktů, údaje získané během návštěv u Prodejce (např. požadavky, informace o konzultacích, odpovědný konzultant prodeje, servisní historie), historie kampaně, reakce na kampaň, reklamační a servisní historie
 • Užívání zařízení a služeb
  - jak používáte své zařízení (mobil nebo vozidlo) a služby nabízené na zařízení
 • Údaje o konfiguraci vozidla
  - informace o funkcích a stávajícím nastavení vašeho vozidla (zjištěné na základě VIN)
 • Technické údaje o vozidle
  - informace o výkonových vlastnostech motoru a systémech vozidla, množství paliva v nádrži, dojezdová vzdálenost, dopravní a cestovní informace v reálném čase (vstupní navigační údaje), vnější teplota, počet ujetých kilometrů, průměrná rychlost
 • Údaje o poloze vozidla/zařízení
  - poloha vašeho vozidla nebo mobilního zařízení

Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů musí být odůvodněné některým z právních důvodů a v těchto Zásadách jsme povinni uvést předmětné důvody ve vztahu ke každému použití. Vysvětlení rozsahu důvodů lze najít zde

.

Důvody, které používáme k odůvodnění každého využití vašich údajů, uvádíme vedle tohoto využití.

Zákaznická podpora a marketing

- reakce na dotazy a seznámení s novinkami a nabídkami

Prodejce shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace a zájmy, údaje o historii zákazníka, využívání webových stránek a sdělení a může shromažďovat informace o prodeji a servisu, údaje o konfiguraci vozidla a technické údaje o vozidle, aby určil, jaké novinky a nabídky vás budou pravděpodobně zajímat, a dále pro účely kontaktu ve vztahu k těmto nabídkám v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

Zdůvodnění použití: Souhlas, oprávněný zájem, viz níže Právní důvody pro zpracování osobních údajů.

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu Prodejce za účelem podpory a poskytnutí informací o jeho produktech a službách. Základní práva a svobody zákazníků a potenciálních zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem Prodejce na zpracování osobních údajů pro stanovený účel.

Alternativa: Marketingový souhlas lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Zákazník může rovněž vznést námitky vůči zpracování pro přímé marketingové účely.

Prodej a servis vozidel

- zpracovávání prodeje, konfigurace a servis vašeho vozidla

Prodejce získá kontaktní údaje, údaje o konfiguraci vozidla, technické informace o vozidle a informace o prodeji a servisu a rovněž údaje o historii zákazníka v okamžiku nákupu, servisu nebo opravy vozidla v rámci tohoto prodeje či servisu, včetnězáručních nároků a kontrol, a bude je používat pro poskytování služeb, které požadujete, a bude vás informovat o záležitostech týkajících se vašeho vozidla. K těmto údajům může BMW Česká republika a BMW AG přistupovat za účelem řešenítechnických nebo jiných problémů souvisejících s poskytováním těchto služeb.

Shora uvedení správci údajů mohou rovněž získat omezené údaje o poloze vozidla během procesu opravy, které budou používány pouze v souladu s ochrannými opatřeními týkajícími se údajů o poloze, viz níže Ochranná opatření týkající se údajů o poloze

Poskytnutí osobních údajů pro účely prodeje a servisu vozidel je smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí bude mít vliv na správné plnění smlouvy nebo plnění dokonce znemožní.

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy; oprávněné zájmy, viz níže

Právní důvody pro zpracování osobních údajů.

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu Prodejce na zachování maximálního standardu prodeje, služeb a produktů nabízených Prodejcem. Základní práva a svobody zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem Prodejce na zpracování osobních údajů zákazníků pro stanovený účel.

Alternativa: Zákazník může vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací v danou dobu.

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů

- dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

Na Prodejce se vztahují právní předpisy České republiky a Prodejce je povinen je dodržovat. Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak Prodejce musí učinit. Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

Zdůvodnění použití: Právní povinnost; zjištění, uplatnění nebo obrana zákonných nároků

Alternativa: Žádná

Předávání třetím osobám:

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod.

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 • Společnosti skupiny BMW
 • Smluvní partneři a dílny
 • Společnosti poskytující služby Prodejci, například údržba IT
 • Údržba a hosting IT, poskytovatel servisu zákaznického centra

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

Jak zabezpečujeme vaše údaje

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů. Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
 • ukládání vysoce důvěrných údajů - např. informací o kreditních kartách - pouze v šifrované formě,
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Ochranná opatření týkající se údajů o poloze:

Některé služby lze nabízet, pouze pokud poskytnete údaje o své poloze nebo o poloze svého vozidla. Důvěrnost údajů o této poloze bereme velmi vážně.
Následující ochranná opatření platí pro údaje o poloze (včetně údajů, k nimž se přistupuje v rámci postupů pro servis vozidla):

 • ve formátu souvisejícím s vámi nebo vaším vozidlem jsou uchovávány pouze tak dlouho. jak je nezbytné pro splnění účelu, k němuž byl poskytnut souhlas.
 • V tomto formátu jsou získávány a je k nim přistupováno pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí požadované služby, nebo pokud jsme povinni tyto údaje uchovat anebo poskytnout ze zákona (a pokud jsme povinni poskytnout údaje donucovacím orgánům nebo jakékoliv jiné třetí osobě, budeme vás o tom informovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti nebo ledaže tak nesmíme učinit).
 • Údaje o poloze vozidla a údaje o poloze zařízení nejsou propojeny, pokud to není nutné pro poskytnutí požadované služby.
 • Pro jakékoliv další použití údajů o poloze pro účely analýzy budou využity pouze nevratně anonymizované soubory údajů.

BMW Česká republika a BMW FS mohou mít přístup k údajům o poloze vozidla a BMW AG může mít přístup k údajům o poloze zařízení prostřednictvím služeb, které poskytují (např. ConnectedDrive).

Pokud jste zakoupili vozidlo nebo jste si aktivovali či nakonfigurovali službu nebo aplikaci (např. ConnectedDrive nebo Connected App), poskytneme vám podrobný popis získaných údajů o poloze pro poskytnutí služby závislé na údajích o poloze. Na samoobslužném portálu MyBMW můžete kontrolovat, zda nadále uschováváme nebo shromažďujeme tyto údaje, pokud by v budoucnu tyto údaje o poloze už neměly být shromažďovány. Upozorňujeme, že pokud omezíte shromažďování údajů o své poloze, může se stát, že vám některé funkce svých služeb nebudeme schopni poskytnout.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, pokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Použití pro účely plnění smlouvy týkající se prodeje a servisu vozidla:

Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.

Pokud jsou řešeny nároky:

Ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na emailových adresách

info@bmwprosek.cz

,

info@bmwhk.cz

, nebo telefonicky: +420 241 090 111, +420 495 709 111

Máte právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a - pokud to bude technicky proveditelné - máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování,] na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů (https://www.uoou.cz/).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram